1. Virkelighetens porter
 2. Merkverdige nervroner
 3. Hjernen
 4. Sansefølere og adaptasjon
 5. Øyets oppbygning
 6. Dybdesyn og stereogrammer
 7. Eventyrland, øyedominans og skjønnhet
 8. Optiske illusjoner og etterbilder
 9. Purkinjes tre - når øyet ser seg selv
 10. Hørsel
 11. Balanse, Pinocchio-illusjonen og stedsceller
 12. Smaksløker og supersmakere
 13. Lukten av kanel
 14. Berøring, Aristoteles' illusjon og fantomsansing
 15. Smerte- og temperatursansing
 16. Teleskopet og vårt utvidede sanseapparat
 17. Sansemangler og sanseproteser
 18. Ekstraordinære sanser og synestesi
 19. Flaggermusens ekkolokalisering og dyrenes sanser
 20. Hallusinogener, nevrotoksiner og anestesi
 21. Flytetanken, sensorisk deprivasjon og nær-døden-opplevelser
 22. Søvn og drømmeverdenens sanser
 23. Oppfatter vi den egentlige virkeligheten?
 24. Drømmeland, kvantefysikk og simulert virkelighet
 25. Praktiske betraktninger og virkelighets-økende effekter
 26. Det antropiske prinsippet og andre indikasjoner
 27. Fabeldyr, tegn på himmelen og andre høytsvevende spekulasjoner

I tillegg inneholder boken et fargeinnstikk med 31 optiske illusjoner.