1. Staver og tapper skal bytte antall i tabellen på side 28. Det er flest staver i netthinnen.

  2. Merkingen av staver og tapper skal bytte plass i figuren på side 36.

  3. Lydhastigheten faller med høyden primært pga. minkende temperatur, ikke lufttrykk, side 88.

  4. Bipolare nevroner knyttet til ryggmargen, på side 125. Disse er pseudo-unipolare.